شهر من، کرمانشاه http://kermashanem.mihanblog.com 2018-12-08T13:57:48+01:00 text/html 2010-06-27T04:45:52+01:00 kermashanem.mihanblog.com آرش گلستانی کردی کرمانشاهی یا ... ؟؟ http://kermashanem.mihanblog.com/post/1 <span lang="FA">کرمانشاه اگر بزرگترین شهر کردنشین جهان نباشد یکی از اولین هاست. زبان کردی به سه شاخه اصلی: <span style="font-weight: bold;">شمالی، مرکزی و جنوبی</span> تقسیم می شود که شهر کرمانشاه مرکز شاخه جنوبی کردی است.</span> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">زبانشناسان، کردی جنوبی را شامل لهجه های زیر دانسته اند: کرمانشاهی، گروسی( بیجاری )، ،کلهری، سنجابی، کلیایی، ملکشاهی، بدره ای و فیلی ( </span><span dir="RTL" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">فه یلی</span><span lang="FA"> ). ( در بعضی از منابع، </span><span lang="FA">لکی و </span><span lang="FA">لری جزء این لهجه ها&nbsp; ذکر شده است ) </span><span lang="FA">( مراجعه فرمایید به منابعی که در پایان همین نوشتار ذکر شده است ) </span><span lang="FA">علاوه بر لهجه های فوق، جافی ( لهجه ای از کردی مرکزی ) و هورامی هم در کرمانشاه رایج است. <br></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">اصلی ترین گویش کردی جنوبی، همان کردی کرمانشاهی است که شامل همه لهجه های فوق الذکر میشود زیرا از ظرفیت تمام لهجه های کردی جنوبی به زیبایی استفاده کرده است. در واقع کردی کرمانشاهی ( کرماشانی ) زبان معیار کردی جنوبی و همان خود کردی جنوبی است. و نامیدن کردی کرمانشاهی به نامهای دیگری مانند کردی کلهری یا ... کاملا اشتباه است زیرا کلمه کرمانشاه علاوه بر اینکه بر یک شهر دلالت کند، بر یک منطقه و یک فرهنگ نیز دلالت دارد و شامل تمام مناطق فرهنگ کردی جنوبی ( و همه اقوام منطقه ) و حتی بیشتر از آن نیز می شود چنانکه وقتی یک نفر از شهری مثلا سرپل ذهاب و حتی گاهی اوقات<span>&nbsp; </span>ایلام و سایر نقاط<span>&nbsp; </span>دیگر به شهری دور سفر می کند خود را اهل کرمانشاه می داند و در گذشته نه چندان دور، استان کرمانشاهان شامل شهرهایی مانند ایلام نیز می شده است.<br></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA"><span>علاوه بر زبان کردی کرمانشاهی، ساختار مردمی و فرهنگی خود شهر کرمانشاه و فرهنگ کرمانشاه نیز گواه همین مدعاست!</span></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">نظری به تاریخ کرمانشاه بیفکنیم: </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">چه کسی می تواند نقش تاریخی مردم گوران کرمانشاه را در حفظ موسیقی و زبان کردی انکار کند؟ حتی در بعضی منابع، خود زبان کردی کرمانشاه با عنوان کردی گورانی ذکر شده است. و چه کسی می تواند نقش بسیار مهم ایل زنگنه و بزرگان آن را در آبادانی شهر کرمانشاه در 300 سال اخیر انکار کند؟ و چه کسی می تواند نقش مردمان ایل سنجابی را در دفاع از منطقه کرمانشاه در مرزهای قصرشیرین در برابر دولت عثمانی و بازپس گیری پاتاق و قصرشیرین، همچنین حضور هشیارانه این ایل در انقلاب دمکراسی خواهانه مشروطه انکار کند؟<span> </span>اینها و بسیار از اینها، تمام اقوام و ایلات از همه و همه در کنار هم شهر زیبایی را به نام کرمانشاه بوجود آورده اند و گویش زیبایی به نام کردی کرمانشاهی که زیبایی های همه لهجه های فوق را در بطن خود دارد. </span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">بنابراین کردی کرمانشاهی نه یک لهجه در کنار سایر لهجه ها بلکه اصلی ترین گویش و زبان معیار است ( گفتنی است تمام لهجه های کردی جنوبی دارای یک ساختار هستند و معمولا تفاوت اندکی با یکدیگر دارند ). <span>&nbsp;</span>کردی کرمانشاهی با هوشیاری و زیرکی از زیبایی های تمام لهجه های مذکور استفاده کرده و پیکره خود را ساخته است همچنانکه یک قوم و طایفه، کرمانشاه را نساخته اند.</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">و اما ؟</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">و اما در چند سال اخیر بعضی کوشیده اند که نام کردی کرمانشاهی را با نام های دیگری مانند کلهری و غیره عوض نمایند. با احترام فراوان به تمامی مردم شریف و نجیب ایل کلهر، ذکر این نکته لازم است که لهجه کلهری یکی از چند لهجه ی&nbsp; <span style="font-weight: bold;">کردی</span> <span style="font-weight: bold;">جنوبی</span> است نه همه آن. </span>لهجه کلهری لهجه ای از کردی جنوبی است و مخصوص ایل کلهر (گیلانغرب و اطراف آن ) نه بیشتر! <br></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">و بر تمام جوانان آگاه ایل کلهر لازم به نظر می رسد که از افراد مغرضی که در چند سال اخیر با استفاده ی اشتباه و غیرعلمی واژه "کردی کلهری" موجب لطمات فرهنگی به منطقه و حتی خود مردم کلهر می شوند جلوگیری نمایند. <span>&nbsp;</span>( تنها منبعی که همیشه این مغرضان به آن اشاره می کنند کتاب "شرفنامه" بدلیسی است که نه توسط یک زبانشناس بلکه توسط کسی نگارش شده است که وقتی به دسته بندی شاخه های زبان کردی می پردازد، <span>&nbsp;</span>کردی مرکزی ( سورانی ) را کلا" از قلم میندازد!! )</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">..ارادتمند همه مردم ایل غیور و آگاه کلهر!</span></p> <p class=" " dir="rtl">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">شهر کرمانشاه همیشه و در طول تاریخ جایگاه مردمانی بوده است که با وجود داشتن مذاهب و قومیت های مختلف، مردمانش چنان با عشق و زیبایی با هم زیسته اند که<span>&nbsp; </span>کرمانشاه را شهر عشق و خاک عشق نامیده اند. و مردمش ثابت کرده اند که ارزش های والای انسانی فراتر از همه معیارهاست.</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA"><br></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">همه می دانیم که ویکیپدیا به محل یادگاری نوشتن تبدیل شده است و نمی شود به آن استناد کرد، در پایان به چند منبع علمی زبانشناسی اشاره می شود:</span></p> <p class=" " dir="rtl"><span lang="FA">1- سایت <span style="color: rgb(51, 51, 51);">www.ethnologue.com</span> که اگر عبارت languages of the world را در گوگل جستجو کنید می بینید یکی از معتبرترین سایت های زبان شناسی جهان است. ببینید--&gt;&nbsp; </span><a title="ethnologue" href="http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=IR" target="_blank">لینک صفحه زبان کردی</a></p> <p><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">( سایت فوق، نسخه اینترنتی کتاب <span lang="FA">Ethnologue</span>&nbsp; است که یکی از معتبرترین کتاب های زبانشناسی جهان است و هم اکنون ویرایش 16 آن در بازارهای جهان موجود است ) </font><br></p><p>2- دانشنامه بریتانیکا که به قولی معتبرترین دانشنامه جهان است و از سال 1768 میلادی منتشر می شود، و نسخه اینترنتی آن هم قابل استفاده است. <a title="بریتانیکا" href="http://www.britannica.com/EBchecked/topic/325225/Kurdish-language" target="_blank">لینک صفحه مربوط به زبان کردی</a> ( گفتنی است این دانشنامه، کردی جنوبی را با نام کردی کرمانشاهی نام برده است و نامی از&nbsp; کلهری و ... دیده نمی شود) </p> <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">www.encyclopedia.com</span> -3&nbsp; دیگر دانشنامه شناخته شده و معتبر جهان، زبان کردی را دقیقا" چنین و با همین کلمات دسته بندی می کند: کردی شمالی( کرمانجی )، کردی مرکزی( سورانی،مکری )،</p> <p>کردی جنوبی( کرمانشاهی )&nbsp; مشاهده می کنید نام دیگری در اینجا نمی بینیم <a title="encyclopedia" href="http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424601345.html" target="_blank">لینک مربوطه <br></a></p><p>4- <span style="color: rgb(255, 0, 0);">فرهنگستان زبان کردی</span>: که مختص زبان کردی است به چندین منبع بسیار معتبر (در جدول) اشاره شده است. در اینجا هم اثری از واژه عشیره ای کلهری دیده نمی شود:&nbsp;<a href="http://www.kurdishacademy.org/?q=fa/node/217" target="_blank" title="لینک"> لینک فارسی</a>&nbsp;</p><p><br></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tbody><tr><td>م. ایزدی ١٩٩٢</td> <td>ا. حسن پور ١٩٨٩</td> <td>مَکنزی ١٩٨١</td> <td>ج. نَبَز ١٩٧٦</td> <td align="center" bgcolor="#cccc33" valign="middle">ذَ بیهی&nbsp; ١٩٦٧</td> </tr> <tr> <td>بادینانی</td> <td>کرمانجی</td> <td>گروه&nbsp; شمالی</td> <td>کرمانجی شمالی</td> <td bgcolor="#ccffcc">گروه شمالی</td> </tr> <tr> <td>سورانی</td> <td>سورانی</td> <td>گروه مرکزی</td> <td>کرمانجی میانه</td> <td bgcolor="#cccccc">گروه مرکزی</td> </tr> <tr> <td>دِ مِلی</td> <td>اورامانی</td> <td>غیر کردی</td> <td>گورانی \ زازا</td> <td bgcolor="#ccccff">اورامانی \ دِ مِلی</td> </tr> <tr> <td>گورانی</td> <td>کرماشانی</td> <td>گروه جنوبی</td> <td>کرمانجی جنوبی</td> <td bgcolor="#cccccc">گروه جنوبی</td></tr></tbody> </table> <p style="color: rgb(102, 102, 102);"><font size="1">1- کتاب زبان کردی و ناسیونالیسم (پرفسور حسن پور _ بخش زبان دانشگاه تورنتوی کانادا )</font></p><p><span style="color: rgb(255, 102, 102);"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">2- کتاب کردها (پرفسور ایزدی_ بخش زبان دانشگاه هاروارد)</font><br></span></p><p><span style="color: rgb(255, 102, 102);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(255, 102, 102);">دوست عزیزی به نام "<span style="color: rgb(153, 153, 0);">ساز خاموش</span>" در بخش نظرات از من دلیل نوشتن این مطلب را پرسیده اند که در همانجا پاسخی نوشته ام و از ایشان ممنونم و دلیل دیگر در </span><a href="http://kermashanem.mihanblog.com/post/7" target="_blank" title="کلیک کنید">مطلب بعد</a></p> <p><br></p> <p><br></p> <p>(پیشاپیش از اینکه به این مطلب لینک می دهید سپاسگزارم)</p> <p><br></p> <p style="color: rgb(153, 153, 153);">بسیاری از دوستان اهل قلم معتقدند واژه " کوردی خوارین" ، به دلیل جامعیت و اینکه هیچ اشاره به طایفه یا ایلی یا شهری خاص ندارد برای نامیدن کردی کرمانشاه و ایلام و خانقین از همه مناسبتر است. (هم معنی نه، ولی هم ارز آن در فارسی: "کردی جنوبی"، و در انگلیسی: southern kurdish )</p><p style="color: rgb(255, 255, 255);"><br></p><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="1">کرماشان کرماشانی کردی کوردی زوان کوردی زبان معیار کرمانشاه شعر کردی موسیقی کردی دانلود گوگل یاهو عکس فیلم سنندج مهاباد&nbsp; ایمیل سایت شیعری کوردی تاق بستان تاق وسان آهنگهای کردی شاهنامه کردی یارسان گۆرانی کوردی سایتی کوردی کوردستان و کورد کردستان اسلام آباد غرب قصر شیرین&nbsp; اسامی کردی اسم کردی ناوی کوردی کردی کرماشانی شعر کردی کرمانشاهی پرتو کرمانشاهی شامی کرماشانی شامی کرمانشاهی </font><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آهنگ شاد کردی تاق وه سان</span><br>